BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-12-21 14:04:55

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Muzeum  Historyczne Miasta Gdańska w związku z ogłoszonym dnia 27 listopada 2015 r. naborem partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu, przedmiotem którego będa prace konserwatorskie     w Ratuszu Głównego Miasta oraz w Dworze Artusa w Gdańsku, a celem ochrona Dziedzictwa materialnego i zwiększanie dostępności zabytków w ramach Drogi Królewskiej - produktu turystycznego o znaczeniu ponadlokalnym, otrzymało trzy oferty, złożone przez:

  • Gdańską Organizacje Turystyczną z siedzibą w Gdańsku - oferta spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
  • Usługi Informatyczne BIG BIT Dariusz Klimowicz z siedzibą w Gdyni - oferta nie spełniła kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze,
  • Media Expo Przemysław Diering z siedzibą w Gdyni - oferta nie spełniła kryteriów określonych                 w głoszeniu o naborze,

W postępowaniu wybrano ofertę partnerstwa złożoną przez Gdańską Organizację Turystyczną z sieziba w Gdańsku.

Z podmiotem wybranym na partnera projektu zawarta zostanie umowa partnerska, w której szczegółowo okrślone zostana obowiązki każdej ze stron umowy