BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-06-30 13:27:01

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3/92. Rejestr prowadzony jest przez organ nadzorczy MHMG, czyli przez gminę Miasta Gdańska. 16 maja 2013 roku zostały wprowadzone do spisu drobne zmiany dotyczące funkcjonowania MHMG.

Rejestr Instytucji Kultury o numerze 3/92 można pobrać poniżej.

 

Rejestr Instytucji Kultury Muzeum Historycznego Miasta Gdańska