BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-07-01 10:37:59

Kolegium Konserwatorskie jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczą, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora MHMG nr 16/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Aktualny skład Kolegium został powołany aneksem nr 1 z dnia 10.02.2016 r. Do zadań Kolegium należy:

  • opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami konserwatorskimi i budowlano-konserwatorskimi realizowanymi przez MHMG,
  • opiniowanie rocznych planów i sprawozdań konserwatorskich,
  • określenie strategicznych problemów związanych z problematyką konserwatorską, zarówno w odniesieniu do zabytków ruchomych, jak i nieruchomości znajdujących się w gestii MHMG.


Spotkania Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.

Obecny skład Kolegium tworzą:

  1. prof. UG, dr hab. Waldemar Ossowski – Przewodniczący Kolegium
  2. dr Ewa Szymańska - V-ce Przewodniczący
  3. Aleksandra Płotka – Sekretarz Kolegium
  4. dr Katarzyna Darecka - członek Kolegium
  5. Joanna Harasim - Grym - członek Kolegium
  6. Maciej Szczepkowski – Członek Kolegium