BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-07-01 10:46:43

Kolegium Wystawiennicze jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczą, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora MHMG nr 14/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Aktualny skład Kolegium powołany został aneksem nr 1 z dnia 10.02.2016 r. Do zadań Kolegium należy:

 • opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami wystawienniczymi realizowanymi przez MHMG,
 • opiniowanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących wystawiennictwa,
 • określenie strategicznych problemów związanych z polityką wystawienniczą MHMG.


Spotkania Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.

Obecny skład Kolegium tworzą:

 1. prof. UG, dr hab. Waldemar Ossowski– Przewodniczący Kolegium
 2. dr Janusz Trupinda – V-ce Przewodniczący Kolegium
 3. Joanna Grążawska - Sekretarz Kolegium
 4. dr Janusz Dargacz - Członek Kolegium
 5. Izabela Jastrzembska-Olkowska – Członek Kolegium
 6. Grzegorz Jedlicki - Członek Kolegium
 7. Monika Kryger - Członek Kolegium
 8. Dorota Powirska - Członek Kolegium
 9. dr Grzegorz Szychliński - Członek Kolegium
 10. dr Ewa Szymańska – Członek Kolegium
 11. Wojciech Szymański - Członek Kolegium