BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-07-01 10:48:27

Kolegium Wydawnicze jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczą, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora MHMG nr 15/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Aktualny skład Kolegium został powołany aneksem nr 1 z dnia 10.02.2016 r. Do zadań Kolegium należy:

-        opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami wydawniczymi realizowanymi przez MHMG,

-        opiniowanie rocznych planów i sprawozdań wydawniczych,

-        określenie strategicznych problemów związanych z polityką wydawniczą MHMG.

 Spotkania Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.

 Obecny skład Kolegium tworzą:

  1. prof. UG, dr hab. Waldemar Ossowski– Przewodniczący Kolegium
  2. dr Janusz Trupinda – V-ce Przewodniczący Kolegium
  3. Renata Adamowicz – Sekretarz Kolegium
  4. Katarzyna Krawczyk - Członek Kolegium
  5. Monika Kryger - Członek Kolegium
  6. Ewa Malinowska - Członek Kolegium
  7. dr Piotr Paluchowski - Członek Kolegium
  8. dr Ewa Szymańska – Członek Kolegium