BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-07-13 09:19:10

Zasady obsługi i nadzoru nad prowadzeniem strony Muzeum Historycznego Miasta Gdańska reguluje Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora MHMG z 21 lutego 2014 roku.

Kolegium Redakcyjne sprawuje nadzór nad całokształtem spraw związanych z prowadzeniem i obsługą strony internetowej MHMG. W jego skład wchodzą:

 1. Dorota Powirska– redaktor naczelna odpowiedzialna za całość strony internetowej i treści zamiesczanych na portalach społecznych
 2. dr Janusz Trupinda – redaktor merytoryczny
 3. Kinga Krause– korkta językowa
 4. Hubert Kotarski – redaktor techniczny

Zespół Redaktorów Oddziałów oraz Zespół Redaktorów Działów, odpowiedzialne za prowadzenie i obsługę pozostającej w ich gestii części strony internetowej MHMG. W skład Zespołu Redaktorów Oddziałów wchodzą:

 1. dr Ewa Szymańska – Dom Uphagena
 2. dr Piotr Paluchowski – Westerplatte
 3. dr Ewa Bojaruniec – Ratusz Głównego Miasta
 4. Renata Adamowicz – Muzeum Bursztynu
 5. Krzysztof Jachimowicz – Dwór Artusa
 6. Katarzyna Krawczyk – Twierdza Wisłoujście
 7. Monika Głowińska – Muzeum Nauki Gdańskiej

W skład Zespołu Redaktorów Działów wchodzą:

 1. Ewelina Martys – Dział Edukacji
 2. Michał Pietrzak – Dział Marketingu
 3. Emilia Kroplewska – Dział Administracji
 4. Janusz Dargacz – Dział Historii
 5. Izabela Jastrzembska-Olkowska – Dział Sztuki
 6. Katarzyna Piotrowska – Dział Sztuki
 7. dr Tomasz Olkowski – Dział Sztuki
 8. Aleksandra Płotka – Dział Remontów
 9. dr Katarzyna Darecka – Dział Konserwacji Zabytków
 10. Bożena Kowalczuk – sklep internetowy
 11. Elżbieta Miłosierna – Sekcja Zamówień Publicznych


Redaktor naczelny odpowiada za zawartość strony, politykę dotyczącą publikacji i sposób jej realizacji. Każdorazowo ma obowiązek dokonać korekty proponowanych treści oraz na bieżąco monitorować nowe wpisy. Redaktor naczelny w przypadku swojej nieobecności powyższe obowiązki  ceduje się na zastępcę.

Redaktorzy naukowi odpowiadają za poprawność merytoryczną zamieszczanych treści. Ich obowiązkiem jest  bieżąca konsultacja i weryfikacja naukowa oraz gromadzenie i publikowanie materiałów powierzonych przez działy: Historii, Sztuki, Archeologii, Konserwacji i Remontów.

Redaktorzy Oddziałów odpowiadają za:
a) redakcję i zamieszczanie komunikatów, przez co rozumie się doraźne, wynikające z sytuacji losowych lub zaplanowanych informacje o charakterze administracyjno – organizacyjnym w zakładce Komunikaty,
b) publikację tekstów informacyjnych dot. planowanych wydarzeń w zakładce Wydarzenia,
c) publikację tekstów naukowych w zakresie dotyczącym realizowanych zadań, programów i prac naukowo–badawczych własnych i podległych pracowników w zakładce Nauka – Artykuły, Nauka – Nasze eksponaty.

Redaktorzy Działów odpowiadają za publikowanie treści wynikających z powierzonych obowiązków służbowych i realizowanych zadań.
Biuletyn Informacji Publicznej zamieszczany na stronie internetowej MHMG jako zakładka, prowadzi kancelaria MHMG. Kierownik Kancelarii, Beata Skrzecz jest odpowiedzialna za prawidłowość i terminowe wprowadzanie wymaganych informacji.Administrator BIP odpowiada za rzetelne aktualizowanie podstrony Biuletynu Informacji Publicznej.
Redaktor techniczny odpowiada za sprawność techniczną strony internetowej, pomaga
w uaktualnianiu danych.
Fotograf odpowiedzialny jest za dostarczanie aktualnej dokumentacji fotograficznej wynikającej
z bieżącej działalności Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz archiwalnej dokumentacji fotograficznej do publikowanych treści, na zamówienie ich autorów.
Kolegium Redakcyjne, Zespół Redaktorów Działów i Zespół Redaktorów Oddziałów spotykają się według ustalonego ze spotkania na spotkanie terminarza.