BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-07-22 12:15:09

Komisja ds. Pozyskiwania Muzealiów została powołana Zarządzeniem Dyrektora MHMG nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zakres i tryb działania Komisja określa jej Regulamin. Do zadań Komisji należy:

- przyjmowanie i opiniowanie ofert zakupu eksponatów pod względem przydatności tychże eksponatów w zbiorach Muzeum i ich wyceny proponowanej przez oferentów,

- opiniowanie wartości zabytkowej przedmiotów oferowanych Muzeum do zakupu zgodnie z aktualnymi cenami na rynku antykwarycznym, w przypadku ofert sprzedaży  obiektów o wysokiej wartości konieczna jest dodatkowa ekspertyza uznanego znawcy przedmiotu potwierdzająca opinię członków Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów,

- przyjmowanie  i opiniowanie darów i przekazów, wycenianie ich zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami na rynku antykwarycznym lub wyrażanie zgody na wycenę dokonaną przez osoby lub instytucje darowujące bądź przekazujące eksponaty,

-  wycena eksponatów pozyskanych w ramach własnych prac pozyskujących np. podczas prac archeologicznych,

- wycena muzealiów wypożyczanych ze zbiorów MHMG innym instytucjom bądź osobom prywatnym zgodnie z aktualnymi cenami na rynku antykwarycznym (określenie wartości ubezpieczonej wypożyczanego obiektu).

 Obecny skład Komisji tworzą:

 1. Przewodniczący Komisji - dr hab. Waldemar Ossowski - Dyrektor Muzeum
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów - dr Janusz Trupinda
 3. Sekretarz Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów - Katarzyna Lis – Główny Inwentaryzator Zbiorów
 4. Referent ds. Inwentarza muzealiów - Paulina Szeksztełło
 5. Kierownik Oddziału  Dom Uphagena - dr Ewa Szymańska
 6. Z-ca Kierownika Oddziału  Dom Uphagena - Wojciech Szymański
 7. Kierownik Oddziału  Muzeum Bursztynu - Joanna Grążawska
 8. Z-ca Kierownika ddziału  Muzeum Bursztynu - Renata Adamowicz
 9. Adiunkt Oddziału  Muzeum Bursztynu - Bartłomiej Kentzer
 10. Kierownik Oddziału  Muzeum Nauki Gdańskiej- dr Grzegorz Szychlinski
 11. Kierownik Oddziału  Twierdza Wisłoujście - Katarzyna Krawczyk – Członek Komisji
 12. Kierownik Oddziału  Dwór Artusa - Izabela Jastrzembska-Olkowska
 13. Adiunkt Oddziału  Dwór Artusa - Krzysztof Jachimowicz
 14. Kierownik Biblioteki - Ewa Sztykiel
 15. Kustosz Działu Historii - dr Ewa Bojaruniec-Król
 16. Kierownik Działu Historii - Janusz Dargacz
 17. Adiunkt Działu Historii - dr Piotr Paluchowski
 18. Adiunkt Oddziału Ratusz Głównego Miasta - Malarstwo - Dorota Powirska
 19. Adiunkt Oddziału Ratusz Głównego Miasta - Gabinet Numizmatyczny - dr Tomasz Olkowski
 20. Asystent Działu Historii - Gabinet Ikonografii - Katarzyna Kurkowska