BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-07-22 15:48:37

Zasady obsługi i nadzoru nad prowadzeniem strony Muzeum Historycznego Miasta Gdańska reguluje Zarządzenie Nr 36/2016 Dyrektora MHMG z 20 llipca 2016 roku.