BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-07-26 09:50:41

Zasady opracowania i udostępniania informacji internetowych (strona www.mhmg.pl, media społecznościowe, redagowanie i publikowanie newslettera) reguluje zarządzenie nr 36/2016 dyrektora MHMG z dnia 20.07.2016

W skład zespołu zadaniowego wchodzą:

  1. Michał Pietrzak - przewodniczący zespołu
  2. Maciej Flis - zastępca przewodniczącego
  3. Marta Krzyżowska - sekretarz
  4. Andrzej Gierszewski
  5. Krzysztof Jachimowicz
  6. Bartłomiej Kentzer
  7. Hubert Kotarski
  8. Ewelina Martys
  9. Dorota Powirska
  10. dr Ewa Szymańska