BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2016-09-14 09:25:56

Gdańsk, dnia 12 września 2016 r.

 

 

 

 

           

 

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA

ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE UTRZYMANIA

NA STANOWISKU ELEKTOMONTERA

 

 

WYMAGANIA:

 

 • wykształcenie średnie  lub zawodowe,
 • posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu,  kontrolno-pomiarowym dla następujących  urządzeń instalacji i sieci:

Grupa I. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,

 przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 pkt 2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż

1 kV.

            pkt 10) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej

      regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,

 • posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla ww. zakresu (jako atut dodatkowy),
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, odpowiedzialność, sumienność.

 

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

 

CV,  podanie o zatrudnienie oraz kserokopie uprawnień  należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: :kadry@mhmg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2016 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 76 79 156 lub 512-418-742.

 

 

 

 

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW W ODDZIAŁACH NASZEGO MUZEUM
W CHARAKTERZE POMOCY MUZEALNYCH


WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub osoby studiujące,
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, kultura osobista,
 • kreatywność, odpowiedzialność, sumienność

Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia w terminie:
od 13 września do 30 września 2016 r.

CV oraz podanie o zatrudnienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:  kadry@mhmg.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  58-76-79-156 lub 512-418-742.