BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-10-20 09:25:28

Ceny biletów wstępu do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (Dwór Artusa, Muzeum Bursztynu, Dom Uphagena, Twierdza Wisłoujście, Muzeum Zegarów Wieżowych, Wartownia Nr 1 na Westerplatte, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku) reguluje Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z dnia 16 kwietnia 2013 roku oraz Aneks z dnia 5 grudnia 2013 roku do Zarządzenia Nr 08/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku. Ceny biletów wstępu do Ratusza Głównego Miasta reguluje Zarządzenie Dyrektora MHMG nr 24/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku.  Na ich podstawie:

 

Ratusz Głównego Miasta

Dwór Artusa

Muzeum Bursztynu

Dom Uphagena

Twierdza Wisłoujście

Muzeum Zegarów Wieżowych

Wartownia Nr 1 na Westerplatte

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Punkt widokowy w Ratuszu Głównego Miasta

Taras widokowy w Muzeum Bursztynu

Punkt widokowy w Muzeum Zegarów Wieżowych

BILET NORMALNY

 

12 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

3 zł

5 zł

5 zł

5 zł

w cenie biletu

BILET ULGOWY

 

6 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

2 zł

4 zł

5 zł

5 zł

w cenie biletu

BILET ZBIOROWY NORMALNY

 

10 zł

9 zł

9 zł

9 zł

9 zł

9 zł

brak

brak

5 zł

5 zł

w cenie biletu

BILET ZBIOROWY ULGOWY

 

5 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

brak

brak

5 zł

5 zł

w cenie biletu

BILET RODZINNY

 

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

brak

brak

brak

brak

brak

SZKOLNY

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

brak

brak

brak

DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU

 

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

tak

nie

nie

nie

W Dworze Artusa istnieje możliwość zakupu biletu z audioprzewodnikiem. Koszt biletu normalnego wynosi 13 zł, koszt biletu ulgowego 8 zł.

W Twierdzy Wisłoujście do każdego biletu wstępu, niezależnie od honorowanych przez Muzeum zniżek, doliczona zostaje "opłata przewodnicka" w wysokości 2 zł.

BILET RODZINNY

Przysługuje rodzinie składającej się z: maksymalnie 2 osób dorosłych i dzieci, czyli w sumie grupy liczącej maksymalnie 8 osób.

BILET ZBIOROWY

Przysługuje grupie liczącej minimum 10 osób.

Przewodnik grupy korzystającej z biletu zbiorowego wchodzi za darmo.

Wejście bezpłatne przysługuje opiekunom grupy - jednemu na dziesięć osób.

Ulgę w opłacie oraz zwolnienie za wstęp (poza dniem wolnego wstępu) do Oddziałów MHMG regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

Na jego podstawie:

Ulga w opłacie za wstęp do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przysługuje:
1.    Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2.    Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
3.    Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
4.    Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5.    Kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przysługuje:
1.   Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orla Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2.    Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3.    Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4.    Posiadaczom Karty Polaka;
5.    Dzieciom do lat 7.


W CELU SKORZYSTANIA Z ULGI LUB ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA WSTĘP DO ODDZIAŁÓW MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA GDAŃSKA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRACOWNIKOWI MUZEUM ODPOWIEDNI DOKUMENT POWTERDZAJĄCY ULGĘ LUB ZWOLNIENIE Z OPŁATY

 

 

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska pobiera także opłaty z tytułu prowadzonych działań edukacyjnych. Aneks nr 1 dnia 19 lipca 2012 do Zarządzenia Nr 27/2009 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z dnia 20 października 2009 roku określa, że koszt uczestnictwa w lekcji muzealnej wynosi 8 zł od ucznia, niezależnie od jego wieku, a także w dzień wolnego wstępu.

 

Koszt uczestnictwa w tzw. SOWOCIE – weekendowych zajęciach skierowanych do rodzin oraz grup pozaszkolnych wynosi 10 zł od uczestnika niezależnie od wieku. Przepis ten reguluje Zarządzenie nr 24/2012 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z dnia 19 lipca 2012 roku.

W Muzeum Historycznym Miasta Gdańska organizowane są imprezy dla najmłodszych dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia - Maluszki w Muzeum. Liczba dzieci uczestniczących w imprezie, może liczyć do 12 osób. Opłata za uczestnictwo w imprezie wynosi 10,-zł od każdego dziecka. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego biletu oraz karnetu. Karnet kosztuje 70,-zł i uprawnia do 8 wejść. Zapisy telefoniczne oraz mailowe prowadzi Dział Edukacji, Promocji i PR-u. Przepisy dotyczące imprezy "Maluszki w Muzeum" reguluje Zarządzenie Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Nr 10/2015 z dnia 23.04.2015 roku.

 

W Oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w weekendy organizowane są również zajęcia pod nazwą Historyczne Urodziny. Całkowity ich koszt uzależniony jest od liczby dzieci biorących udział w zajęciach. I tak:

 

Historyczne Urodziny do 10 uczestników z jubilatem włącznie

300 zł

Historyczne Urodziny od 11 do 15 uczestników z jubilatem włącznie

400 zł

Historyczne Urodziny od 16 do 20 uczestników z jubilatem włącznie

500 zł

Grupa od 21 do 25 osób z jubilatem włącznie.

10 zł  za każde dziecko powyżej 20 osób. Nie więcej niż 25 uczestników.

Poczęstunek urodzinowy

Zapewniają opiekunowie jubilata we własnym zakresie

Wykonanie zdjęć pamiątkowych (możliwe tylko bez lampy błyskowej)

Bezpłatne

Filmowanie podczas uroczystości

Bezpłatne

 

Koszty organizacji Historycznych Urodzin reguluje Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.