BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-11-06 15:03:35

Kolegium Konserwatorskie jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczą, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora MHMG nr 16/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Do zadań Kolegium należy:

 

 

  • opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami konserwatorskimi i budowlano-konserwatorskimi realizowanymi przez MHMG,
  • opiniowanie rocznych planów i sprawozdań konserwatorskich,
  • określenie strategicznych problemów związanych z problematyką konserwatorską, zarówno w odniesieniu do zabytków ruchomych, jak i nieruchomości znajdujących się w gestii MHMG.

Spotkania Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.

Obecny skład Kolegium tworzą:

 

 

 

  1. wakat – Przewodniczący Kolegium
  2. dr inż. Grzegorz Szychliński – V-ce Przewodniczący Kolegium
  3. Aleksandra Płotka – Sekretarz Kolegium
  4. Maciej Szczepkowski – Członek Kolegium