BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-11-06 15:03:57

Kolegium Wydawnicze jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczą, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora MHMG nr 15/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Do zadań Kolegium należy:

-        opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami wydawniczymi realizowanymi przez MHMG,

-        opiniowanie rocznych planów i sprawozdań wydawniczych,

-        określenie strategicznych problemów związanych z polityką wydawniczą MHMG.

 Spotkania Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.

 Obecny skład Kolegium tworzą:

  1. wakat– Przewodniczący Kolegium
  2. dr Janusz Trupinda – V-ce Przewodniczący Kolegium
  3. Renata Adamowicz – Sekretarz Kolegium
  4. dr Ewa Szymańska – Członek Kolegium
  5. dr Ewa Bojaruniec – Członek Kolegium
  6. Monika Kryger – Członek Kolegium