BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-11-06 15:04:21

Kolegium Wystawiennicze jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczą, które zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora MHMG nr 14/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Do zadań Kolegium należy:

 

 

  • opiniowanie i nadzór nad bieżącymi zadaniami wystawienniczymi realizowanymi przez MHMG,
  • opiniowanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących wystawiennictwa,
  • określenie strategicznych problemów związanych z polityką wystawienniczą MHMG.

Spotkania Kolegium zwoływane są przez Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.

Obecny skład Kolegium tworzą:

 

 

 

  1. wakat– Przewodniczący Kolegium
  2. dr Janusz Trupinda – V-ce Przewodniczący Kolegium
  3. Ewa Sztykiel – Sekretarz Kolegium
  4. Izabela Jastrzembska-Olkowska – Członek Kolegium
  5. dr Ewa Szymańska – Członek Kolegium
  6. Joanna Grążawska – Członek Kolegium
  7. Monika Kryger – Członek Kolegium