BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-11-06 15:04:46

Komisja ds. Pozyskiwania Muzealiów została powołana Zarządzeniem Dyrektora MHMG nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zakres i tryb działania Komisja określa jej Regulamin. Do zadań Komisji należy:

- przyjmowanie i opiniowanie ofert zakupu eksponatów pod względem przydatności tychże eksponatów w zbiorach Muzeum i ich wyceny proponowanej przez oferentów,

- opiniowanie wartości zabytkowej przedmiotów oferowanych Muzeum do zakupu zgodnie z aktualnymi cenami na rynku antykwarycznym, w przypadku ofert sprzedaży  obiektów o wysokiej wartości konieczna jest dodatkowa ekspertyza uznanego znawcy przedmiotu potwierdzająca opinię członków Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów,

- przyjmowanie  i opiniowanie darów i przekazów, wycenianie ich zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami na rynku antykwarycznym lub wyrażanie zgody na wycenę dokonaną przez osoby lub instytucje darowujące bądź przekazujące eksponaty,

-  wycena eksponatów pozyskanych w ramach własnych prac pozyskujących np. podczas prac archeologicznych,

- wycena muzealiów wypożyczanych ze zbiorów MHMG innym instytucjom bądź osobom prywatnym zgodnie z aktualnymi cenami na rynku antykwarycznym (określenie wartości ubezpieczonej wypożyczanego obiektu).

 Obecny skład Komisji tworzą:

 1. wakat– Przewodniczący Komisji
 2. dr Janusz Trupinda – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Katarzyna Lis – Sekretarz Komisji
 4. dr Ewa Szymańska – Członek Komisji
 5. Joanna Grążawska – Członek Komisji
 6. Renata Adamowicz – Członek Komisji
 7. Bartłomiej Kentzer – Członek Komisji
 8. Edward Śledź – Członek Komisji
 9. Rafał Jasko – Członek Komisji
 10. Ewa Malinowska – Członek Komisji
 11. Katarzyna Krawczyk – Członek Komisji
 12. dr inż. Grzegorz Szychliński – Członek Komisji
 13.  Dorota Powirska – Członek Komisji
 14. Izabela Jastrzembska-Olkowska – Członek Komisji
 15. Katarzyna Piotrowska – Członek Komisji
 16. dr inż. Tomasz Olkowski – Członek Komisji
 17. dr Ewa Bojaruniec – Członek Komisji
 18. dr Piotr Paluchowski – Członek Komisji
 19. Janusz Dargacz – Członek Komisji
 20. Paulina Szeksztełło – Członek Komisji