BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-11-16 10:55:45

Komisja ds. Pozyskiwania Muzealiów została powołana Zarządzeniem Dyrektora MHMG nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zakres i tryb działania Komisja określa jej Regulamin. Do zadań Komisji należy:

- przyjmowanie i opiniowanie ofert zakupu eksponatów pod względem przydatności tychże eksponatów w zbiorach Muzeum i ich wyceny proponowanej przez oferentów,

- opiniowanie wartości zabytkowej przedmiotów oferowanych Muzeum do zakupu zgodnie z aktualnymi cenami na rynku antykwarycznym, w przypadku ofert sprzedaży  obiektów o wysokiej wartości konieczna jest dodatkowa ekspertyza uznanego znawcy przedmiotu potwierdzająca opinię członków Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów,

- przyjmowanie  i opiniowanie darów i przekazów, wycenianie ich zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami na rynku antykwarycznym lub wyrażanie zgody na wycenę dokonaną przez osoby lub instytucje darowujące bądź przekazujące eksponaty,

-  wycena eksponatów pozyskanych w ramach własnych prac pozyskujących np. podczas prac archeologicznych,

- wycena muzealiów wypożyczanych ze zbiorów MHMG innym instytucjom bądź osobom prywatnym zgodnie z aktualnymi cenami na rynku antykwarycznym (określenie wartości ubezpieczonej wypożyczanego obiektu).

 Obecny skład Komisji tworzą:

 1. Przewodniczący Komisji - Dyrektor Muzeum
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów - dr Janusz Trupinda
 3. Sekretarz Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów - Katarzyna Lis – Główny Inwentaryzator Zbiorów
 4. Referent ds. Inwentarza muzealiów - Paulina Szeksztełło
 5. Kierownik Oddziału MHMG Dom Uphagena - dr Ewa Szymańska
 6. Z-ca Kierownika Oddziału MHMG Dom Uphagena - Wojciech Szymański
 7. Kierownik Oddziału MHMG Muzeum Bursztynu - Joanna Grążawska
 8. Z-ca Kierownika ddziału MHMG Muzeum Bursztynu - Renata Adamowicz
 9. Adiunkt Oddziału MHMG Muzeum Bursztynu - Bartłomiej Kentzer
 10. KIerownik Oddziału MHMG Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku - Ewa Malinowska
 11. Kierownik Oddziału MHMG Muzeum Zegarów Wieżowych - dr Grzegorz Szychlinski
 12. Kierownik Oddziału MHMG Twierdza Wisłoujście - Katarzyna Krawczyk – Członek Komisji
 13. Kierownik Oddziału MHMG Dwór Artusa - Izabela Jastrzembska-Olkowska
 14. Asystent Oddziału MHMG Dwór Artusa - Krzysztof Jachimowicz
 15. Specjalista ds. wystaw - Ewa Sztykiel
 16. Kustosz Działu Historii - dr Ewa Bojaruniec-Król
 17. Kustosz Działu Historii - Janusz Dargacz
 18. Adiunkt Działu Historii - dr Piotr Paluchowski
 19. Asystent Działu Sztuki - Malarstwo i Rzemisło Artystyczne - Dorota Powirska
 20. Asystent Działu Sztuki - Gabinet Numizmatyczny - dr Tomasz Olkowski
 21. Asystent Działu Sztuki - Gabinet Ikonografii - Katarzyna Kurkowska