BIP MHMG

Treść archiwalna z dnia: 2015-12-14 14:01:24

Rada Muzeum przy Muzeum Historycznym Miasta Gdańska działa na podstawie Ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm., Statutu Muzeum Historycznego Miasta Gdańska nadanego Uchwałą nr XXXII/668/12 Rady Miasta Gdańska.

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa określonych w art. 1 ustawy o muzeach, a także ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Radę Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na lata 2013-2017 powołał Prezydent Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 404/13 z dnia 29 marca 2013.
 

RADA MUZEUM

 1. Prof. dr hab. Błażej Śliwiński, Przewodniczący Rady, Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego
 2. Dr Zbigniew Markowski, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu O.M. Finance Sp. z o.o.
 3. Dr hab. Sławomir Kościelak, Sekretarz Rady, Uniwersytet Gdański, Wydział Historii
 4. Dr Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu „Pracodawcy Pomorza”
 5. Marta Chełkowska. Dyrektor Departamentu Turystyki i  Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 6. Prof. dr hab. Piotr Dominiak, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
 7. Dr Barbara Jóźwiak, Doradca BRE Bank SA w Warszawie
 8. Mariusz Mierzwiński, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
 9. Dr Jarosław Minkowski, Dyrektor Regionu Północ Grupy LUX MED
 10. Prof. dr hab. Danuta Popinigis, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 11. Gerard Radecki, Muzeum Narodowe w Poznaniu
 12. Dr Marek Rubnikowicz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
 13. Piotr Urbańczyk
 14. Artur Zawadka, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wydział Krajowy
 15. Władysław Zawistowski, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego